Szkoła Wierna Dziedzictwu

can you buy augmentin online order generic Lyrica online W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida przystąpił do projektu "Polska Niepodległa" mającego na celu uzyskanie Certyfikatu "Szkoła Wierna Dziedzictwu", przyznawanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.  Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii oraz kultury, rozbudzenie uczuć i postaw patriotycznych wśród młodzieży, kultywowanie szacunku i przywiązania do tradycji i historii własnego narodu, wzmacnianie poczucia przynależności do określonego terytorium, do „małej ojczyzny, rozwijanie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i przybliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego regionu.  
 

Więcej informacji o projekcie "Szkoła Wierna Dziedzictwu" znajdują się pod adresem:  http://old.ko.olsztyn.pl/?main=2&sub=154 

 

Obchody 75 rocznicy wybuchu powstania w gettcie warszawskim

Pamięć o Katyniu kształtuje nasze dziedzictwo

Żołnierze wyklęci w bibliotece szkolnej

Spotkanie z Żołnierzami Wyklętymi

76 rocznica utworzenia AK

Historia w filmach

Żywa lekcja historii. Krucjaty i zakony

Rocznica wybuchu II wojny światowej

99 rocznica Odzyskania Niepodległości

Pamięć ofiar zbrodni hitlerowskiej

Kącik historyczny w bibliotece szkolnej

 

 cheap nfl jerseys