Jesteśmy uczniami klas drugich Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida. Realizujemy wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym i zdecydowaliśmy się wziąć udział w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS European Parliament Ambassador School) w edycji 2020-21.
Inicjatywa EPAS ma na celu:
- tworzenie sieci placówek współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami i posłankami do PE oraz biurami PE;
- poszerzenie wiedzy uczniów szkół średnich o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej (UE);
- tworzenie stale rozwijającej się sieci wiarygodnych i aktywnych popularyzatorów wiedzy (nauczycieli), którzy w związku ze swoim zawodem odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu młodym ludziom wiedzy oraz pogłębianiu ich świadomości.
https://www.facebook.com/ambasadorparlamentueuropejskiegonml/ 

13.11.2020 r. odbyło się spotkanie on-line z uczniami klas 3d i 3e, którego gościem był oficer Obrony Terytorialnej ppor. Bernard Kalinowski z Morąga. Podczas spotkania została przedstawiona uczniom ogólna charakterystyka Wojsk Obrony Terytorialnej, misja, cele i zadania WOT. Uczniowie dowiedzieli się jaka jest struktura i podział 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Licealiści mieli okazję zapoznać się również z oferowanym wynagrodzeniem za pełnienie służby w WOT.

10.11.2020 r. odbyło się kolejne spotkanie zawodoznawcze on-line. Tym razem gościem spotkania był Pan Piotr Lewandowski - Kurator Sądowy z Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim.
Uczniowie dowiedzieli się czym zajmuje się kurator sądowy, jak zostać kuratorem. Interesujące były również opowiedziane sytuacje i interwencje kuratora w ramach swojej pracy zawodowej.

6.11.2020 r. miało miejsce spotkanie on-line z Panią Magdaleną Syską z Polskiej Agencji Prasowej wraz z uczniami klasy 2ga. Podczas spotkania została omówiona ogólna charakterystyka PAP, możliwości pracy dla młodzieży i dorosłych oraz możliwości rozwoju własnych zainteresowań w tej instytucji.

6.11.2020 r. odbyło się spotkanie on-line z Panią Adą Zacharewicz - kierownikiem promocji i sprzedaży Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku wraz z uczniami klasy 3b i 3d. W spotkaniu brała udział również Pani Klaudia Schilling - Sales & Conference Manager w hotelu Hilton w Gdańsku.
Uczniom została przedstawiona oferta edukacyjna WSTiH w Gdańsku, specyfika pracy hotelarskiej, możliwości awansu oraz wpływ pandemii na branżę turystyczno-hotelarską.

4.11.2020 r. odbyło się spotkanie on-line, które prowadziła Pani Ewa Kalisz-Górzkowska Sekretarz Powiatu Nowomiejskiego z uczniami klasy 3a i 2d. Tematyka spotkania obejmowała charakterystykę wydziałów w Starostwie Powiatowym, zasady naboru do pracy w Starostwie oraz analizę kompetencji kluczowych niezbędnych w pracy.