30.10.2020 r. odbyło się spotkanie zawodoznawczo-informacyjne z Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. mgr inż. Krzysztofem Szałkowskim. W spotkaniu uczestniczyło 47 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Byli to uczniowie klas trzecich: kl. IIIb (profil medyczny i nauk o zdrowiu), kl. IIId (profil ekonomiczno-lingwistyczny), kl. IIIe (profil sportowo-obronny). Tematyka spotkania obejmowała zasady naboru do Państwowej straży Pożarnej, charakterystykę pracy strażaka oraz zasady bezpieczeństwa w czasie zagrożenia epidemicznego COVID-19.

 

29.10.2020 r. odbyło się spotkanie on-line z Sędzią Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Panem Marcinem Perlińskim. W spotkaniu uczestniczyła Pani Dyrektor Barbara Przeradzka-Martko, doradca zawodowy Ewa Piotrowska oraz uczniowie klasy 2a i 3e. Tematyka spotkania obejmowała strukturę sądownictwa w Polsce, charakterystykę wydziałów Sądu Rejonowego w NML oraz opis zawodu sędziego i innych zawodów prawniczych. Spotkanie zawodoznawcze on-line okazało się cennym doświadczeniem w trudnym czasie zagrożenia epidemicznego.

 

Uczniowie klas drugich na zajęciach wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym przygotowywali projekt pod tytułem: „Zakładamy partię polityczną”. Powstało kilka grup, które na podstawie wylosowanej ideologii miały wymyślić nazwę partii, jej logo oraz program polityczny, a także stworzyć zachęcający spot wyborczy. Uczniowie bardzo zaangażowali się w zadanie i chcieli jak najlepiej zaprezentować skutki swojej pracy. Podczas przedstawiania efektów działań poszczególnych partii członkowie innych grup mogli zadawać pytania dotyczące proponowanych rozwiązań i podejmować dyskusję na rozmaite tematy.

tekst: Kamil Gabiec

Klasy sportowo-obronne na strzelnicy w Tylicach. Wrzesień 2020 roku to przede wszystkim powrót młodzieży na zajęcia stacjonarne do "Norwida". Jednak z związku z przygotowanym autorskim programem nauczania dla klas sportowo obronnych, to również spotkanie uczniów z instruktorami prowadzącymi szkolenia strzeleckie. Po raz kolejny uczniowie klas drugich i trzeciej naszej szkoły mogli skorzystać z gościnności gospodarzy strzelnicy w Tylicach. Poprowadzili oni dla nich zajęcia, podczas których, być może przyszli pracownicy służb mundurowych mogli spróbować swoich sił w strzelaniu na celność i skupienie. Poza tym poszerzyli i uzupełnili swoją wiedzę o zasady bezpieczeństwa i zachowania się na obiektach sportowych, na których używa się broni palnej. Serdecznie dziękujemy instruktorom i z niecierpliwością czekamy na kolejne zajęcia.