Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników

administracji i obsługi w Zespole Szkół im. C. K. Norwida

Szkoła będzie zamknięta