Jesteśmy uczniami klas drugich Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. C.K. Norwida. Realizujemy wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym i zdecydowaliśmy się wziąć udział w programie Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego (EPAS European Parliament Ambassador School) w edycji 2020-21.
Inicjatywa EPAS ma na celu:
- tworzenie sieci placówek współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami i posłankami do PE oraz biurami PE;
- poszerzenie wiedzy uczniów szkół średnich o europejskiej demokracji parlamentarnej, europejskich wartościach obywatelskich, procesach demokratycznych, procesach decyzyjnych oraz roli Parlamentu Europejskiego. Program daje uczniom możliwość zrozumienia praw przysługujących im jako europejskim obywatelom oraz uzyskania informacji, jak mogą aktywnie uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii Europejskiej (UE);
- tworzenie stale rozwijającej się sieci wiarygodnych i aktywnych popularyzatorów wiedzy (nauczycieli), którzy w związku ze swoim zawodem odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu młodym ludziom wiedzy oraz pogłębianiu ich świadomości.
https://www.facebook.com/ambasadorparlamentueuropejskiegonml/