13.11.2020 r. odbyło się spotkanie on-line z uczniami klas 3d i 3e, którego gościem był oficer Obrony Terytorialnej ppor. Bernard Kalinowski z Morąga. Podczas spotkania została przedstawiona uczniom ogólna charakterystyka Wojsk Obrony Terytorialnej, misja, cele i zadania WOT. Uczniowie dowiedzieli się jaka jest struktura i podział 4 Warmińsko - Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Licealiści mieli okazję zapoznać się również z oferowanym wynagrodzeniem za pełnienie służby w WOT.