6.11.2020 r. miało miejsce spotkanie on-line z Panią Magdaleną Syską z Polskiej Agencji Prasowej wraz z uczniami klasy 2ga. Podczas spotkania została omówiona ogólna charakterystyka PAP, możliwości pracy dla młodzieży i dorosłych oraz możliwości rozwoju własnych zainteresowań w tej instytucji.